Zaterdag 10 December 2016
PKN Kerk de “Anna Tsjerke” Spanummerdyk 5 8831XX Winsum (fr.) Voorganger: Ds. G. Feddes(06-16148428) E-mail: feddesgea@gmail.com Inloopuur: Donderdags van 16.30 tot 17.30

Laatste nieuws:

Inleiding schikking gedachtenisdienst, advent en kerst.

Kerst Sing-in
Met de Chr. Brassband Greidebrass
Zaterdagavond 10 december 2016
Om 20.00 uur in Baaium.

KERSTBROODMAALTIJD
Net als vorig jaar willen we weer een kerstbroodmaaltijd organiseren.
Samen eten en gezellig bijeen zijn.
Maar ook stil staan bij de geboorte van onze Heer Jezus.
Het zal gehouden worden op vrijdag 16 december om 18.00 uur in de lokalen van de Anna Tsjerke.
Iedereen is van harte welkom!
We rekenen er natuurlijk op dat jullie allemaal komen!
Lukt het niet om te komen, bel of mail dit dan even.

Mattie v.d Meulen :06-10851103
Ans Greidanus: 0517- 341854
Mail: diakonie@annatsjerke.nl

De volgende kerkdienst is op zondag 11 december om half tien 's-ochtends.
JM