Zondag 23 Oktober 2016
PKN Kerk de “Anna Tsjerke” Spanummerdyk 5 8831XX Winsum (fr.) Voorganger: Ds. G. Feddes(06-16148428) E-mail: feddesgea@gmail.com Inloopuur: Donderdags van 16.30 tot 17.30

Laatste nieuws:

Najaarsfair
Waar : Anna Tsjerke, Winsum
Wanneer 08 oktober 2016
Tijd 15.00-20.00
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben er zin in!
We hebben besloten om het project van Klaske Grit te steunen, in onderstaand stukje kunt u lezen wat zij met onze gift wil gaan doen. Zeker de moeite waard.
We hopen dan ook dat we velen van u mogen treffen op de fair!

Doopdienst zondag 16 okt. 09.30
Op zondag 16 oktober vindt er een doopdienst plaats. Gert-Julian Gillebaard, Julian Stienstra en Wietze Marten Greidanus worden tijdens deze feestelijke viering gedoopt. Eaglefield uit Tzum en Anne Aardema zullen de dienst muzikaal ondersteunen.

20e Boekenmarkt
Sneon 29 okt.
9.00 – 12.30 oere
Anna Tsjerke Spannumerdyk 5, 8831XX Winsum frl.
tagong fergees


De volgende kerkdienst is op zondag 30 oktober om half tien 's-ochtends.
JM